17 grudnia 2018

Petycja ws. jakości sprawozdawczości

Co jakiś czas próbujemy interweniować ws. nierzetelnego informowania przez świadczeniodawców o terminach przyjęć. Teoretycznie powinien pilnować tego NFZ, ale praktyka pokazuje, że za bardzo tej organizacji na tym nie zależy. Niestety NFZ nie jest też partnerem do rozmów, dlatego kontaktujemy się z Ministerstwem Zdrowia. Jednym z ostatnich pism w tej sprawie jest petycja:

Szanowni Państwo,
Kolejny raz prosimy o podjęcie interwencji w sprawie działań (nie)podejmowanych przez NFZ w sprawie zapewnienia rzetelnej informacji dotyczącej pierwszych wolnych terminów udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obliguje świadczeniodawców do raportowania, a NFZ do publikacji informacji z cotygodniowych raportów dotyczących pierwszych wolnych terminów. Dodatkowo NFZ mając uzasadnione podejrzenia o nieprawidłowości w sprawozdawczości, powinien podejmować interwencję. Na podstawie plików z danymi udostępnionymi w informatorze NFZ można wywnioskować, że NFZ ma wiedzę na temat nieprawidłowości i nie podejmuje działań aby je wyeliminować.

Wg informacji z końca października 2018, na około 50 tys. świadczeń, ponad 1000 nie ma podanej informacji o pierwszych wolnych terminach. W praktyce oznacza to, że setki świadczeniodawców nie raportuje informacji o pierwszych wolnych terminach (lub też publikację tych informacji “zablokował” NFZ). Naszym zdaniem fakt, że już parę lat od wprowadzenia obowiązku sprawozdawczego aż tyle danych brakuje w informatorze, oznacza zaniedbania w NFZ.

Poza oczywistym brakiem danych, NFZ dysponuje informacjami pozwalającymi wywnioskować, że poszczególni świadczeniodawcy nie prowadzą w sposób prawidłowy sprawozdawczości. Przykładowo na podstawie comiesięcznych zbiorczych raportów, można wywnioskować, że:

1. Co najmniej od początku roku Nowy Szpital w Olkuszu (K.K. Wielkiego 60) w każdej ze swoich poradni, wskazywał jako pierwszy wolny termin datę sporządzenia raportu. Tj. kolejka na przyjęcie wynosiła 0 dni.

2. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym (Aleksandrowicza 5, Radom) pierwszy wolny termin do poradni diabetologicznej (jak i do wielu innych) w całym 2018 roku zawsze wskazywany był w dzień sporządzenia raportu.

3. NZOZ "Grzegórzki" (Aleja Pokoju 4, Kraków) - cały rok, wg. sprawozdawczości w każdej z 3 poradni w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

4. NZOZ "Medspec" Przychodnia Specjalistyczna (Słowackiego 85, Przemyśl), do alergologa (jak i do innych poradni) w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

5. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (Korzeniowskiego 18, Wrocław) - do poradni psychologicznej w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

6. NZOZ "Szpital Lipno" (Nieszewska 6, Lipno) - na endoskopię (oraz w innych poradniach) w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

7. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Czapliniecka, Bełchatów) - do laryngologa (oraz w innych poradniach) w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

Są to oczywiste przypadki nieprawidłowości, których wykrycie wymaga poświęcenia minimalnej ilości czasu.  Naszym zdaniem to, że przez cały rok świadczeniodawcy wskazują ten sam czas oczekiwania, jest wystarczającym powodem do sądzenia, że niewłaściwie wypełniają obowiązek sprawozdawczy i powinno (na podstawie ustawy) to skutkować interwencją NFZ.

Na podstawie powyższego, prosimy o zobligowanie NFZ do przestrzegania zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i aktywnego podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązków sprawozdawczych. NFZ dysponuje informacjami, kto i w jaki sposób podchodzi do sprawozdawczości, opieranie się wyłącznie na skargach skutkuje, że informator o kolejkach często wprowadza w błąd.

Na odpowiedź w tej sprawie czekamy.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz