22 października 2021

Dezinfolinia NFZ

Pomimo tego, że ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zobowiązuje NFZ do przetwarzania danych o kolejkach na udzielenie danego świadczenia, to od lat zamiast tego, Fundusz decyduje się zbierać informacje o długościach kolejek do "komórek" (czyli np. do poradni albo oddziału). Rodzi to problemy w sytuacji, gdy w danym miejscu udzielane jest inne świadczenie niż sugeruje jego nazwa np. w poradni gastroenterologicznej może być finansowane przez NFZ wyłącznie świadczenie gastroskopii. Fundusz informując o takim miejscu udzielania świadczeń, błędnie podaje, że można tam uzyskać poradę gastrologa na NFZ

Niejednokrotnie zwracaliśmy się do NFZ z prośbą o podanie listy rodzajów miejsc udzielania świadczeń, w których, poza tym najbardziej intuicyjnym, pacjent może znaleźć pomoc. Udzielone odpowiedzi nigdy nie były pełne. Na przykład niedawno wyszedł nowy przypadek związany z oddziałami endokrynologicznymi na NFZ. Okazuje się, że osoba ze skierowaniem na taki oddział może również poszukiwać pomocy na wybranych oddziałach chorób wewnętrznych, oddziałach nefrologicznych i oddziałach reumatologicznych (bo mają również zakontraktowane udzielanie świadczeń endokrynologicznych). O ile pacjenci na bank nie domyślą się, że ze skierowaniem na oddział endokrynologiczny powinny rozważać rejestrację na oddział nefrologiczny, to dodatkowego smaku dodaje to, że nie wie o tym nawet "infolinia" NFZ. Przykładowo na prośbę o podanie miejsc, w których można być z takim skierowaniem przyjętym w Pomorskim, TIP udziela następujących informacji:   W rzeczywistości jednak nie jeden, a trzy oddziały udzielają te świadczenia (i tę informację można odnaleźć w portalu SwiatPrzychodni.pl). W Pomorskim świadczenia udziela dodatkowo: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne (w klinice endokrynologii i chorób wewnętrznych) oraz Szpitale Wojewódzkie w Gdyni (na oddziale chorób wewnętrznych).