07 grudnia 2020

Nieintuicyjne skierowania

Okazuje się, że niektóre skierowania do poradni upoważniają do wizyty również w poradniach o innej nazwie. Tj. dane świadczenie jest udzielane w różnego rodzaju poradniach, stąd skierowanie pozwala odbyć wizytę w każdym z nich. Przykładowo skierowanie do poradni foniatrycznej może często być wykorzystane w poradni audiologicznej. Wynika to z tego, że istnieje jedna specjalizacja lekarska łącząca te dziedziny, więc lekarze często są specjalistami w obu. Ten przypadek jest o tyle ciekawy, że pracownicy "infolinii" NFZ o tym nie wiedzą i dezinformują pacjentów o tym, że w ich miejscowości zamieszkania nie otrzymają pomocy.

Podobne zasady dotycząca następujących skierowań:

  • Skierowanie do poradni chorób odzwierzęcych, poradni chorób tropikalnych, poradni chorób wenerologicznych może być również wykorzystane w poradni chorób zakaźnych.
  • Skierowanie do poradni chirurgii naczyniowej może być również wykorzystane w poradni chorób naczyń.
  • Skierowanie do poradni chorób płuc może być również wykorzystane w poradni gruźlicy i chorób płuc.
  • Skierowanie do poradni patologii ciąży może być również wykorzystane w poradni położnictwa i ginekologii.
  • Skierowanie do poradni poradnia profilaktyki chorób piersi może być również wykorzystane w poradni położniczej i ginekologii oraz w ramach poradni onkologicznej.
  • Skierowanie do poradnia ginekologii onkologicznej może być również wykorzystane w poradni położniczej i ginekologii oraz w ramach poradni onkologicznej.
  • Skierowanie do poradni chirurgii ręki może być również wykorzystane w poradni chirurgii plastycznej.
  • Skierowanie do poradni leczenia oparzeń może być również wykorzystane w poradni chirurgii plastycznej.