28 grudnia 2018

Petycje w NFZ

W 2017 roku zwróciliśmy uwagę na to, że NFZ świadomie nie przestrzega zapisów ustawy o petycjach (które m.in. obligują urzędy do publikacji petycji i odpowiedzi na stronie internetowej). Konsekwencją naszej "walki" z Ministerstwem Zdrowia w tej sprawie była deklaracja jakoby NFZ zaczął się tą sprawą zajmować. Było to w październiku 2017 roku. O dziwo, bez dalszego przypominania NFZ 1 marca 2018 opublikował zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji. Kolejnym zaskoczeniem było to jak bardzo sumiennie NFZ podszedł do tematu - m.in. opracował wzór petycji oraz szczegółowy schemat postępowania. Ostatecznie konsekwencją (prawdopodobnie) naszej interwencji w Ministerstwie jest to, że na stronach poszczególnych oddziałów wojewódzkich można zapoznać się z petycjami jakie wpłynęły do Funduszu. Mamy nadzieję, że transparencja w rozpatrywaniu tego rodzaju pism będzie pozytywnie wpływała na działanie publicznej służby zdrowia.

21 grudnia 2018

Świat Przychodni w walce z wykluczeniem cyfrowym

Niedawno doszła do nas wiadomość, że w ramach szkoleń prowadzonych w programie Polska Cyfrowa Równych Szans (zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Miasta w Internecie") jednym z poruszanych zagadnień było korzystanie z portalu ŚwiatPrzychodni.pl. Inicjatywa polegała na walce z wykluczeniem cyfrowym dorosłych Polaków z pokolenia 50+.

Czujemy się docenieni tym, że przydatność i łatwość korzystania z naszego serwisu została doceniona przez organizatorów. Mamy nadzieję, że wiedza wyniesiona ze szkoleń ułatwi uczestnikom korzystanie z publicznej służby zdrowia.

Poniżej umieszczamy kilka zdjęć z jednego ze szkoleń prowadzonych przez pana Marcina Blicharskiego w Bibliotece DWM (Dzielnicowa Wypożyczalnia Multimedialna) w Warszawie.

fot. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

fot. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie"

20 grudnia 2018

Jak wysłać prośbę o usunięcie komentarzy?

Część użytkowników portalu napotyka trudności w wysyłaniu próśb o usunięcie opinii w naszym serwisie. Często, choćbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie im pomóc. Stąd wpis wyjaśniający szczegółowo jak napisać dobre zgłoszenie.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
Prośba powinna:

1. Zawierać informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować, której placówki dotyczy zgłoszenie - najlepiej jest wysłać nam link do profilu.

2. Precyzyjnie i jednoznacznie wskazywać, których komentarzy ono dotyczy. Najprościej jest podać datę publikacji (która zazwyczaj jest unikalna). Można też napisać wszystko: datę, autora i treść komentarza.  

3. Zawierać szczegółowe uzasadnienie odnoszące się do poszczególnych komentarzy, a nawet ich poszczególnych zdań. 

4. Zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego. 

Wiarygodność zgłoszenia
Obowiązujące przepisy obligują nas do podjęcia działań po otrzymaniu "wiarygodnej" wiadomości o bezprawnym charakterze. Zazwyczaj w naszej ocenie ogólne sformułowania typu "komentarz jest nieprawdziwy" nie są wystarczające aby prośbę rozpatrzyć pozytywnie. Chcemy mieć pewność, że nasze ewentualne działania służą usunięciu bezprawnych treści, a nie cenzurze. Zazwyczaj po drugiej stronie jest człowiek, autor komentarza, który poświęcił swój czas aby podzielić się z innymi swoją opinią. Szanujemy takie osoby i mając wątpliwości stajemy po ich stronie.

Moderacja
Szczegółowe uzasadnienie jest ważne z jeszcze jednego powodu. Nasze działania nie są zero-jedynkowe: usuwamy albo nie usuwamy. Mamy również możliwość poddania komentarza moderacji - tj. usunięcia lub zredagowania jego części. Przykładowo komentarz pełny prawdziwych stwierdzeń, z których jedno mija się z prawdą nie zasługuje na to, żeby całkowicie go usunąć.

Na co nie warto tracić czasu?
Na następujące sposoby uzasadniania interwencji, polegające na informowaniu, że:
  • opublikowany komentarz jest subiektywny.
  • w innych portalach są same pozytywne opinie.
  • wskazany komentarz jest sprzed kilku lat.
  • ocena jakości leczenia nie jest w kompetencji pacjenta.
  • planuje się złożenia skargi do Izby Lekarskiej.
  • opinia niszczy zaufanie do podmiotu leczniczego.
  • planuje się złożenie pozwu zbiorowego.
  • nie wolno komentować pracy lekarza bez jego zgody.
  • jest się lekarzem z 38 letnim stażem.
Ale czy na pewno zgłaszać?
Mając przygotowane uzasadnienie dlaczego dany komentarz jest np. nieprawdziwy, może lepiej jest na niego publicznie odpowiedzieć? Naszym zdaniem o wiele więcej można stracić na wizerunku gdy ktoś zgodnie z prawdą zacznie pisać "negatywne oceny na temat placówki są usuwane", niż odnosząc się do faktycznych zarzutów.

Do tego warto pamiętać, że połowa ludzi na świecie ma ponad przeciętną inteligencję. Są oni w stanie dostrzec atak niezadowolonego klienta i są w stanie określić wiarygodność komentarza na podstawie jego treści. Przykładowo większość osób widząc negatywną opinię zaczynającą się od słów "Pani doktor powinna pracować w obozie koncentracyjnym", z dużą rezerwą podejdzie do jej dalszej części. Ale po tym jak poddamy taką opinię moderacji, może ona nabrać o wiele większej wiarygodności.

Wyjątki
Powyższy tekst zawiera wiele ogólnych rad, ale zdajemy sobie sprawę, że każdy przypadek jest inny. Dlatego zgłaszając nam cokolwiek warto przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem, my wtedy też się postaramy w ten sposób odnosić do otrzymanej prośby.

17 grudnia 2018

Petycja ws. jakości sprawozdawczości

Co jakiś czas próbujemy interweniować ws. nierzetelnego informowania przez świadczeniodawców o terminach przyjęć. Teoretycznie powinien pilnować tego NFZ, ale praktyka pokazuje, że za bardzo tej organizacji na tym nie zależy. Niestety NFZ nie jest też partnerem do rozmów, dlatego kontaktujemy się z Ministerstwem Zdrowia. Jednym z ostatnich pism w tej sprawie jest petycja:

Szanowni Państwo,
Kolejny raz prosimy o podjęcie interwencji w sprawie działań (nie)podejmowanych przez NFZ w sprawie zapewnienia rzetelnej informacji dotyczącej pierwszych wolnych terminów udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obliguje świadczeniodawców do raportowania, a NFZ do publikacji informacji z cotygodniowych raportów dotyczących pierwszych wolnych terminów. Dodatkowo NFZ mając uzasadnione podejrzenia o nieprawidłowości w sprawozdawczości, powinien podejmować interwencję. Na podstawie plików z danymi udostępnionymi w informatorze NFZ można wywnioskować, że NFZ ma wiedzę na temat nieprawidłowości i nie podejmuje działań aby je wyeliminować.

Wg informacji z końca października 2018, na około 50 tys. świadczeń, ponad 1000 nie ma podanej informacji o pierwszych wolnych terminach. W praktyce oznacza to, że setki świadczeniodawców nie raportuje informacji o pierwszych wolnych terminach (lub też publikację tych informacji “zablokował” NFZ). Naszym zdaniem fakt, że już parę lat od wprowadzenia obowiązku sprawozdawczego aż tyle danych brakuje w informatorze, oznacza zaniedbania w NFZ.

Poza oczywistym brakiem danych, NFZ dysponuje informacjami pozwalającymi wywnioskować, że poszczególni świadczeniodawcy nie prowadzą w sposób prawidłowy sprawozdawczości. Przykładowo na podstawie comiesięcznych zbiorczych raportów, można wywnioskować, że:

1. Co najmniej od początku roku Nowy Szpital w Olkuszu (K.K. Wielkiego 60) w każdej ze swoich poradni, wskazywał jako pierwszy wolny termin datę sporządzenia raportu. Tj. kolejka na przyjęcie wynosiła 0 dni.

2. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym (Aleksandrowicza 5, Radom) pierwszy wolny termin do poradni diabetologicznej (jak i do wielu innych) w całym 2018 roku zawsze wskazywany był w dzień sporządzenia raportu.

3. NZOZ "Grzegórzki" (Aleja Pokoju 4, Kraków) - cały rok, wg. sprawozdawczości w każdej z 3 poradni w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

4. NZOZ "Medspec" Przychodnia Specjalistyczna (Słowackiego 85, Przemyśl), do alergologa (jak i do innych poradni) w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

5. Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego (Korzeniowskiego 18, Wrocław) - do poradni psychologicznej w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

6. NZOZ "Szpital Lipno" (Nieszewska 6, Lipno) - na endoskopię (oraz w innych poradniach) w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

7. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie (Czapliniecka, Bełchatów) - do laryngologa (oraz w innych poradniach) w całym 2018 roku zawsze pierwszy wolny termin był wskazywany na dzień sporządzenia raportu.

Są to oczywiste przypadki nieprawidłowości, których wykrycie wymaga poświęcenia minimalnej ilości czasu.  Naszym zdaniem to, że przez cały rok świadczeniodawcy wskazują ten sam czas oczekiwania, jest wystarczającym powodem do sądzenia, że niewłaściwie wypełniają obowiązek sprawozdawczy i powinno (na podstawie ustawy) to skutkować interwencją NFZ.

Na podstawie powyższego, prosimy o zobligowanie NFZ do przestrzegania zapisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i aktywnego podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia niewykonywania lub niewłaściwego wykonywania przez świadczeniodawcę obowiązków sprawozdawczych. NFZ dysponuje informacjami, kto i w jaki sposób podchodzi do sprawozdawczości, opieranie się wyłącznie na skargach skutkuje, że informator o kolejkach często wprowadza w błąd.

Na odpowiedź w tej sprawie czekamy.