20 grudnia 2018

Jak wysłać prośbę o usunięcie komentarzy?

Część użytkowników portalu napotyka trudności w wysyłaniu próśb o usunięcie opinii w naszym serwisie. Często, choćbyśmy chcieli, nie jesteśmy w stanie im pomóc. Stąd wpis wyjaśniający szczegółowo jak napisać dobre zgłoszenie.

Co powinno zawierać zgłoszenie?
Prośba powinna:

1. Zawierać informacje pozwalające jednoznacznie zidentyfikować, której placówki dotyczy zgłoszenie - najlepiej jest wysłać nam link do profilu.

2. Precyzyjnie i jednoznacznie wskazywać, których komentarzy ono dotyczy. Najprościej jest podać datę publikacji (która zazwyczaj jest unikalna). Można też napisać wszystko: datę, autora i treść komentarza.  

3. Zawierać szczegółowe uzasadnienie odnoszące się do poszczególnych komentarzy, a nawet ich poszczególnych zdań. 

4. Zawierać dane identyfikacyjne zgłaszającego. 

Wiarygodność zgłoszenia
Obowiązujące przepisy obligują nas do podjęcia działań po otrzymaniu "wiarygodnej" wiadomości o bezprawnym charakterze. Zazwyczaj w naszej ocenie ogólne sformułowania typu "komentarz jest nieprawdziwy" nie są wystarczające aby prośbę rozpatrzyć pozytywnie. Chcemy mieć pewność, że nasze ewentualne działania służą usunięciu bezprawnych treści, a nie cenzurze. Zazwyczaj po drugiej stronie jest człowiek, autor komentarza, który poświęcił swój czas aby podzielić się z innymi swoją opinią. Szanujemy takie osoby i mając wątpliwości stajemy po ich stronie.

Moderacja
Szczegółowe uzasadnienie jest ważne z jeszcze jednego powodu. Nasze działania nie są zero-jedynkowe: usuwamy albo nie usuwamy. Mamy również możliwość poddania komentarza moderacji - tj. usunięcia lub zredagowania jego części. Przykładowo komentarz pełny prawdziwych stwierdzeń, z których jedno mija się z prawdą nie zasługuje na to, żeby całkowicie go usunąć.

Na co nie warto tracić czasu?
Na następujące sposoby uzasadniania interwencji, polegające na informowaniu, że:
  • opublikowany komentarz jest subiektywny.
  • w innych portalach są same pozytywne opinie.
  • wskazany komentarz jest sprzed kilku lat.
  • ocena jakości leczenia nie jest w kompetencji pacjenta.
  • planuje się złożenia skargi do Izby Lekarskiej.
  • opinia niszczy zaufanie do podmiotu leczniczego.
  • planuje się złożenie pozwu zbiorowego.
  • nie wolno komentować pracy lekarza bez jego zgody.
  • jest się lekarzem z 38 letnim stażem.
Ale czy na pewno zgłaszać?
Mając przygotowane uzasadnienie dlaczego dany komentarz jest np. nieprawdziwy, może lepiej jest na niego publicznie odpowiedzieć? Naszym zdaniem o wiele więcej można stracić na wizerunku gdy ktoś zgodnie z prawdą zacznie pisać "negatywne oceny na temat placówki są usuwane", niż odnosząc się do faktycznych zarzutów.

Do tego warto pamiętać, że połowa ludzi na świecie ma ponad przeciętną inteligencję. Są oni w stanie dostrzec atak niezadowolonego klienta i są w stanie określić wiarygodność komentarza na podstawie jego treści. Przykładowo większość osób widząc negatywną opinię zaczynającą się od słów "Pani doktor powinna pracować w obozie koncentracyjnym", z dużą rezerwą podejdzie do jej dalszej części. Ale po tym jak poddamy taką opinię moderacji, może ona nabrać o wiele większej wiarygodności.

Wyjątki
Powyższy tekst zawiera wiele ogólnych rad, ale zdajemy sobie sprawę, że każdy przypadek jest inny. Dlatego zgłaszając nam cokolwiek warto przede wszystkim kierować się zdrowym rozsądkiem, my wtedy też się postaramy w ten sposób odnosić do otrzymanej prośby.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz