15 listopada 2015

NFZ bada poziom zadowolenia pacjentów


W listopadzie Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił pilotażową akcję oceniania przez pacjentów lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Ankieta dostępna jest na stronach NFZ. Jej wypełnianie ma być możliwe do końca miesiąca.


Z tym przedsięwzięciem związanych jest kilka ciekawostek:
  • Jeszcze zanim ankieta została opublikowana, Porozumienie Zielonogórskie zdążyło zaprotestować i ogłosić, że uderzy ona w interesy lekarzy.
  • Z oceny wyrażonej przez pacjentów prawdopodobnie nic nie wyniknie, ale prezes NFZ twierdzi, że być może w przyszłości ocena pacjenta będzie miała wpływ na finansowanie placówek.
  • Ankieta jest anonimowa. Tak anonimowa, że ankietowany nie musi nawet podawać, którego świadczeniodawcę ocenia. Oznacza to również, że nie jest weryfikowane czy pacjent faktycznie jest zapisany w ocenianej placówce.
  • W ankiecie jest sporo bezsensownych pytań - np. po co pytać z jakiej wielkości miasta jest pacjent skoro można to wywnioskować po adresie ocenianej przychodni.
  • W ankiecie brak jest niektórych sensownych pytań. Jak można zrobić ankietę dotyczącą doświadczeń z przychodnią nie pytając jak często pacjent korzysta z jej usług?
  • NFZ m.in. pyta pacjentów jak łatwo dodzwonić się do rejestracji. Czy taki NFZ nie mógłby złapać się za słuchawkę i sprawdzić to samemu zamiast opierać się na anonimowych ankietach?


Podsumowując, NFZ przygotował możliwość oceniania jakości świadczonych usług przez przychodnie. Fajnie, że się tym ktoś zaczął interesować. Tylko szkoda, że ankieta sprawia wrażenie, że została przygotowana na kolenie i że z udzielanych odpowiedzi raczej nic nie wyniknie.


Więcej na temat ankiet można poczytać w informacji prasowej umieszczonej na stronie NFZ. A gdyby ktoś chciał znaleźć sobie jakąś przychodnię do oceniania, to listy przychodni POZ w poszczególnych województwach można znaleźć pod poniższymi odnośnikami:
DolnośląskieKujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko-Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.

10 października 2015

Organizacja dnia otwartego przerasta NFZ?

W sobotę 12 września odbył się dzień otwarty Mazowieckiego oddziału NFZ. Informacje o wydarzeniu zostały tak ogłoszone, żeby nikt nie przyszedł a zaplanowane "atrakcje" nie były zbyt atrakcyjne.

Promocja
Informacje o dniu otwartym została ogłoszona 9 września. Tj. 3 dni przed planowanym wydarzeniem. Pojawiła się ona na stronie oddziału i na tym prawdopodobnie skończyła się promocja dnia otwartego. Nie jestem ekspertem w organizacji imprez, ale wydaje mi się, że jeżeli ludzie nie wiedzą o wydarzeniu, to raczej nie przyjdą na nie. Ale może o to właśnie chodziło?    

Atrakcje
Zazwyczaj "dzień otwarty" w instytucjach pozwala osobom z zewnątrz zapoznać się niedostępnymi na co dzień miejscami np. na dniu otwartym lotniska można zobaczyć sortowanie bagaży, do której normalnie zwykły człowiek nie ma możliwości zajrzeć . Ewentualnie w czasie dni otwartych można zapoznać się z ofertą danego przedsiębiorstwa. A co takiego przygotował Mazowiecki NFZ? Tego dnia można było:
  • wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
  • odebrać osobisty login i hasło do Zintegrowanego Informatora Pacjenta,
  • potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

W każdej z wymienionych "atrakcji" można wziąć udział w każdym innym dniu, więc co to za atrakcja? Dodatkowym wydarzeniem tego dnia były 3 krótkie kursy pierwszej pomocy przeprowadzone przez zewnętrzną instytucję. Okazuje się więc, że jedyna atrakcja dni otwartych NFZ nie ma żadnego związku z Funduszem.

Miejsce
Dni otwarte Mazowieckiego NFZ odbyły się w siedzibie Funduszu. W sumie logiczne. Ale biorąc pod uwagę, że “atrakcje” nie mają większego związku z siedzibą Funduszu to może powinny się one odbyć w jakimś innym miejscu? Skoro NFZ nie włożył wysiłku w promocję wydarzenia, to może warto wyjść z ofertą do ludzi (a nie liczyć, że sami przyjdą do urzędu)? Podobne wydarzenie odbyło się w województwie opolskim. Tam lokalny oddział postanowił zorganizować dzień otwarty w lokalnej galerii handlowej i w ten sposób zapewnił sobie zainteresowanie ludzi.

Podsumowanie

Całe wydarzenie odbyło się pod hasłem "NFZ bliżej pacjenta" i pokazało jak daleko od pacjenta ta instytucja działa na co dzień. Osobiście uważam, że NFZ nie powinien zajmować się autopromocją. Raczej powinni się skupić na tym co robią dobrze tj. na zapewnieniu pacjentom możliwości leczenia.

04 września 2015

Jak wypisać się od lekarza POZ

Jakiś czas temu chciałem wypisać się od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Podstawowy sposób wypisania się polega na zapisaniu się do jakiegoś innego lekarza. Ale co jeśli ktoś nie chce być nigdzie zapisany?

Z powyższym pytaniem zwróciłem się do centrali NFZ. Gdy otrzymaną odpowiedź chciałem zastosować w praktyce, to okazało się, że lokalny oddział inaczej interpretuje przepisy. Dlatego z ciekawości postanowiłem sprawdzić jak na ten temat patrzą pozostałe oddziały wojewódzkie (OW). Wydawać by się mogło, że w Polsce panuje jedno prawo, więc wszędzie będzie tak samo. Okazuje się jednak, że nie. Spośród 16 oddziałów: 7 twierdzi, że nie można się wypisać od lekarza POZ, 5 chce żeby udać się z tą sprawą do świadczeniodawcy, 1 prosi o wysłanie rezygnacji do NFZ, 2 oddziały ignorują pytania pacjentów, a żartownisie ze Świętokrzyskiego OW twierdzą, że można zrezygnować, ale żeby to zrobić trzeba być osobą nieubezpieczoną. 


Odpowiedzi poszczególnych jednostek wyglądały tak:

Centrala:
Zrezygnować z deklaracji lekarza POZ można poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia do oddziału wojewódzkiego NFZ.
Dolnośląski:
Zignorowali pytanie.  


Kujawsko-Pomorski:
Odpowiadając na Pana pytanie, informuję, że „wypisać się” od swojego lekarza poz można tylko poprzez złożenie deklaracji wyboru u innego świadczeniodawcy.

Ustawa  z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 56 (Dz.U.2015.581 tj.).


Lubelski:
W związku z zapytaniem skierowanym do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wyboru lekarza POZ, informuję, że zagadnienie związane z korzystaniem pacjenta ze świadczeń zdrowotnych, w tym zasady wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581) oraz akty wykonawcze. Zgodnie z art. 28 ww. ustawy Świadczeniobiorca ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spośród tych świadczeniodawców, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniobiorca ma prawo bezpłatnego wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 zł. Świadczeniobiorca nie ponosi opłaty w przypadku zmiany swojego miejsca zamieszkania lub w przypadku zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego świadczeniodawcę, lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u wybranego świadczeniodawcy lub z innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy. Świadczeniobiorca może wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną podstawowej opieki zdrowotnej u tego samego świadczeniodawcy, u różnych świadczeniodawców albo będących świadczeniodawcami. Jeżeli pacjent raz wybierze lekarza POZ, to aby z niego zrezygnować wymagane jest złożenie nowej deklaracji do innego lekarza lub innego lekarza w innej placówce.


Lubuski:
Uprzejmie informuję, że istnieje możliwość wycofania deklaracji wyboru lekarza rodzinnego, bez wskazywania nowego wyboru. Ponieważ złożenie deklaracji stanowi oświadczenie woli pacjenta, ma on w związku z tymprawo do zmiany tego oświadczenia, a więc do wycofania przedmiotowej deklaracji z datą bieżącą. Zgodnie z art. 61 § 1 Kodeksu cywilnego(Dz.U.2014.121 j.t. ze zm.) oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób,że mogła zapoznać się z jego treścią (…). W tym celu pacjent zwraca się do świadczeniodawcy, który powinien na bieżąco wycofać deklarację wyboru z listy aktywnej po stronie swojego systemu informatycznego. Nadmieniam, że w przypadku skorzystania z powyższej możliwości pacjent pozostaje bez wybranego lekarza poz.W przypadku wyrażenia przez Państwa woli złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego w innej placówce, istnieje taka możliwość poprzez złożenie nowej deklaracji w wybranej placówce - bezpłatnie pacjent może zmienić lekarza rodzinnego trzykrotnie w ciągu roku.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U.2015.581 t.j. ze zmianami).


Łódzki:
w odpowiedzi na  e-mail z dnia 28 lipca 2015 r. informujemy, że obowiązujące przepisy prawa określające zasady udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, nie regulują procedury rezygnacji  ze świadczeń lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej[1]. W związku z tym, w sytuacji, gdy chce Pan zrezygnować z wybranego lekarza POZ, proponujemy zgłosić się do przychodni podstawowej opieki zdrowotnej (w której podpisał Pan deklaracje wyboru lekarza POZ) i złożyć oświadczenie o rezygnacji z dalszego sprawowania przez nią opieki, a kopię tego oświadczenia prosimy przesłać do wiadomości Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

[1] art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. (poz. 779) w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy, lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej


Małopolski:
W odpowiedzi na Pana pytanie Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu zdrowia uprzejmie informuje, że rezygnacja ze świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej może być przez Pana zgłoszona pisemnie do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia  w Krakowie ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

W piśmie proszę podać dane personalne i nr PESEL.


Mazowiecki:
Deklaracja wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej jest rodzajemcywilnoprawnego oświadczenia woli świadczeniobiorcy, które wywołujeskutki prawne w zakresie określenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnejudzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych. To kwalifikowane oświadczenie wolijest sformalizowane, bowiem przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznychoraz wydanego na ich podstawie rozporządzania Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wzorów deklaracji wyboru świadczeniodawcy,lekarza, pielęgniarkii położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U z 2014 r., poz. 779),określają w sposób bezwzględnie wiążący wymogi stawiane przezustawodawcę tej deklaracji, m.in. dane w niej wskazywane czy też sposóbjej złożenia. Niemniej fakt ten nie pozbawia deklaracji wyboru jejcywilnoprawnego charakteru. Obowiązujące przepisy ww. ustawy nieprzewidują trybu postępowania w przypadku rezygnacji z wybranego lekarzapodstawowej opieki zdrowotnej.Wobec powyższego „wypisanie się” od swojego lekarza POZ możenastąpić przez wyrażenie - oświadczenia woli świadczeniobiorcy,zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. t.j.Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Powyższy przepis stanowi: „Z zastrzeżeniemwyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynnościprawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, któreujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienietej woli w postaci elektronicznej”


Opolski:
W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że obecnie nie istnieją regulacje dotyczące rezygnacji z wyboru lekarza POZ, z wyjątkiem wypełnienia deklaracji wyboru do innego lekarza POZ


Podkarpacki:
Zignorowali pytanie.  


Podlaski:
Witam, informuję, iż obowiązująca ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity z 2015 roku Dz. U. poz. 581) reguluje kwestie swobody wyboru świadczeniobiorcy w zakresie  miedzy innymi: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej poprzez złożenie oświadczenia woli w postaci deklaracji wyboru lekarza POZ. Rezygnacja z usług danego świadczeniodawcy i dokonanie zmiany na innego lekarza wiąże się ze złożeniem nowej deklaracji. W/W przepis nie reguluje kwestii „wypisania się” od lekarza POZ.


Pomorski:
Odpowiedź przesyłają w postaci skanu wydruku w formacie JPG. Ogólnie piszą, że należy zwrócić się do świadczeniodawcy o wypisanie, prosić o potwierdzenie i przesłać je do oddziału.


Śląski:
Odpowiedź przesyłają w postaci pliku docx. Po otworzeniu takiego załącznika darmowym "Wordem", prezentuje się ona mniej więcej tak:

Świętokrzyski:
W odpowiedzi na Pana e-maila z dnia 28.07.2015 r. uprzejmie informuję, iż zmiana lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) odbywa się poprzez dokonanie nowego, kolejnego wyboru innego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń w tym zakresie.  Może Pan także złożyć pisemną rezygnację ze świadczeń opieki zdrowotnej lekarza POZ i pielęgniarki POZ, jeśli jest Pan osobą nieubezpieczoną w  NFZ.

Nadmieniamy, że sposób rozliczenia kosztów wynikających z tytułu realizacji umowy o udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej, zawartej przez Fundusz z placówkami POZ, polega na tzw. metodzie kapitacyjnej. Oznacza to, że comiesięcznie Fundusz przekazuje danej placówce POZ, określone środki finansowe, na podstawie deklaracji wyboru lekarza POZ i pielęgniarki POZ, złożonej przez osobę ubezpieczoną (bądź uprawnioną).            

Przepisy art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 z późn.zm.) określają, że świadczeniobiorca (tj. osoba ubezpieczona lub uprawniona do świadczeń na podstawie ww. ustawy) ma prawo wyboru lekarza i pielęgniarki POZ oraz prawo do bezpłatnej zmiany lekarza i pielęgniarki POZ (nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym), na zasadach określonych w ww. art. 28 ustawy.


Warmińsko-Mazurski:
Wg. nich nie ma możliwości wypisania się.


Wielkopolski (na tę odpowiedź trzeba było czekać miesiąc):
W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że w obecnym stanie prawnym pacjent nie ma możliwości zrezygnowania z usług lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez złożenia deklaracji wyboru u innego świadczeniodawcy tego zakresu. Ustawodawca nie przewidział możliwości prawnej dokonania przez pacjenta rezygnacji bez zabezpieczenia dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, dlatego żaden przepis nie uwzględnia dokonania takiej rezygnacji w interesującej Pana formie. Co do przedmiotu samego skreślenia z listy aktywnej (listy pacjentów zadeklarowanych do danego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej), taka procedura następuje tylko w dwóch przypadkach:

1)      wobec niepotwierdzenia statusu ubezpieczenia pacjenta przez okres 3 miesięcy, przy założeniu, że pacjent nie przedłoży świadczeniodawcy oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń wraz z wskazaniem tytułu ubezpieczenia;

2)      odmowy udzielenia świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (a co za tym idzie skreślenie z listy aktywnej), która może nastąpić w trybie art. 38 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z „ważnych powodów”.
Zachodniopomorski:
Nie ma innej procedury „wypisania się od lekarza POZ” niż zapisując się do nowego. W celu skorzystania z porad w ramach podstawowej opieki zdrowotnej ubezpieczony Pacjent składa w wybranej przez siebie przychodni deklarację wyboru lekarza, pielęgniarki i/lub położnej. Wyboru lub zmiany dokonuje się bezpośrednio u świadczeniodawcy w przychodni i nie trzeba tego faktu potwierdzać w Oddziale Funduszu. Wyboru dokonuje się w imieniu własnym. W imieniu innej osoby deklaracje mogą złożyć pełnoletni opiekunowie lub opiekunowie prawni niepełnoletnich dzieci, bądź innych osób, dla których ustanowiony został opiekun. Deklarację wyboru składa się do konkretnej osoby udzielającej świadczeń: imiennie do lekarza, pielęgniarki. Składając deklarację do POZ, pacjent nie ma obowiązku wybrania wszystkich zakresów świadczeń w tej samej przychodni. Deklarację do lekarza można  złożyć w jednym miejscu, do pielęgniarki w innym, należy jednak rozważyć praktyczne skutki takiego wyboru. Opłata za czwartą i kolejną w roku kalendarzowym zmianę lekarza/pielęgniarki. Pacjent ma prawo do wyboru podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) nie częściej niż trzy razy w roku. W przypadku czwartej i kolejnej w roku kalendarzowym zmiany lekarza/ pielęgniarki/należy wnieść opłatę w wysokości 80 złotych. Opłatę należy uiścić  na konto Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Opłaty  nie pobiera się w przypadku: zmiany miejsca zamieszkania przez pacjenta, zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza/pielęgniarkę podstawowej opieki  zdrowotnej,   a także innych przyczyn niezależnych od woli pacjenta.


Podsumowanie
Najbardziej podoba mi się odpowiedź Łódzkiego OW. Jest na temat, tłumaczy czemu jest tak jak jest, podaje źródło informacji i proponuje rozwiązanie problemu. Pochwalić również należy Małopolski OW, który udzielił odpowiedzi po paru godzinach od wysłania emaila.

Niestety większość oddziałów nie potrafi (albo nie chce) udzielić informacji w ten sposób. Nie dość, że piszą nieprawdę to często muszą dorzucić informacje nie na temat (np. ile razy w ciągu roku można zmienić za darmo lekarza). Brak odpowiedzi od Dolnośląskiego (który nawet nie posiada adresu email) i Podkarpackiego OW pozostawię bez komentarza.

P.S.
Gdyby ktoś tu trafił szukając informacji gdzie się można zapisać do lekarza rodzinnego, to listę placówek w poszczególnych województwach można znaleźć w naszym serwisie: 
DolnośląskieKujawsko Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Mazowieckie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Pomorskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Warmińsko Mazurskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie.


14 lipca 2015

Adresy email oddziałów wojewódzkich NFZ

Okazuje się, że zdobycie adresów email oddziałów wojewódzkich nie jest łatwym zadaniem. Na odnowionej stronie centrali NFZ istnieje podstrona informująca jak skontaktować się z poszczególnymi oddziałami, ale jej autorom nie przyszło do głowy, żeby podać tam adresy email. Do tego część oddziałów nawet na swoich stronach internetowych nie publikuje kontaktowego adresu email. W każdym razie aktualna lista przedstawia się tak:


Dolnośląski - brak* kancelaria@nfz-wroclaw.pl **
Kujawsko-Pomorski - sekretariat@nfz-bydgoszcz.pl
Lubelski - info@nfz-lublin.pl
Lubuski - oddzial@nfz-zielonagora.pl
Łódzki - kancelaria@nfz-lodz.pl
Małopolski - nfz@nfz-krakow.pl
Mazowiecki - kancelaria@nfz-warszawa.pl
Opolski - sekretariat@nfz-opole.pl
Podkarpacki - sekretariat@nfz-rzeszow.pl
Podlaski - sekretariat@nfz-bialystok.pl
Pomorski - pow@nfz-gdansk.pl
Śląski - poczta@nfz-katowice.pl
Świętokrzyski - biuro@nfz-kielce.pl
Warmińsko-Mazurski - kancelaria@nfz-olsztyn.pl
Wielkopolski - centrala@nfz-poznan.pl
Zachodniopomorski - sekretariat@nfz-szczecin.pl


* Okazuje się, że Dolnośląski OW NFZ nie ma ogólnego adresu email. Za to ma na swojej stronie listę kilkunastu adresów, z których trzeba zgadnąć, który najbardziej pasuje do naszej sprawy. Skargi na ten stan rzeczy prawdopodobnie można wysyłać na adres: skargi@nfz-wroclaw.pl.

** Okazuje się, że w 2021 roku Oddziałowi udało się stworzyć skrzynkę kontaktową dla pacjentów.

13 marca 2015

Listy od użytkowników (1)

Część naszych użytkowników zdaje się nie do końca rozumie czemu służy formularz kontaktowy naszego portalu. Skutkuje to tym, że otrzymujemy wiele ciekawych wiadomości, którymi szkoda by było się nie podzielić. Na przykład:

Witam. W dniu dzisiejszym przejeżdżałem ulicą Główną i dostałem nagłą potrzebę oddania moczu ( co jest związane z moim stanem zdrowia ) , zauważyłem przychodnię lekarską na ulicy [...] i tam udałem się do toalety, po wyjściu zostałem zrugany przez panią z rejestracji, że nie wolno mi korzystać z tej toalety ponieważ nie jestem ich pacjentem. Jest to niedorzeczne aby nie móc się załatwić i do tego w placówce publicznej nawet z przyczyn chorobowych. Następnym razem załatwię się po prostu pod drzwiami przychodni.
Niech mocz będzie z Wami.
Albo:
Dzień dobry z tej strony [...] i mam taki problem otusz od 3 lat odczuwam bul pszy stosunku w karzdej pozycji już zaczynam się załamywać byłam z tym u dwuch lekarzy jeden powiedzał że mam tyłozgiecie macicy a drugi że mam tylko nadrzerke żadnych leków nie pszepisali i od ponad dwuch lat staram się z mężem o dziecko i nie udaje się mam bardzo obfite i niereguralne miesiączki i bardzo bolesne niewiem co robić proszę o pomoc.
 Niestety nie jesteśmy w stanie pomóc z tymi problemami. Za to z pewnością jesteśmy w stanie ułatwić odnalezienie dobrego ginekologa albo nefrologa, który przyjmie na NFZ.