09 czerwca 2020

Czy NFZ jest potrzebny?

Jakiś czas temu zwrócono nam uwagę, że podajemy niepełne informacje na temat godzin otwarcia pracowni endoskopii w 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie. Okazuje się, że czasami świadczenia udzielane są również w soboty. Nie ma o tym informacji ani na stronach NFZ, ani na stronie szpitala (a swoją drogą, na swojej stronie szpital informuje, że rejestracja na endoskopię odbywa się osobiście i w budynku szpitala (co wydaje się być sprzeczne m.in. z ogólnymi warunkami umów zawieranych z NFZ i prawami pacjenta)).

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się tej sprawie. Tj. czy w ogóle NFZ orientuje się, że płaci za udzielanie świadczeń również w soboty. O dziwo okazuje się, że wie - podobno szpital regularnie zgłasza zmiany do umowy w celu dodania do harmonogramu wybranych jednorazowych terminów w soboty. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ pisze o tym tak:
w związku z pismem, dotyczącym zastrzeżeń do harmonogramu udzielania świadczeńw pracowni endoskopii 6 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Dęblinie uprzejmie informuję, że z uwagi na dużą liczbę chętnych pacjentów, Świadczeniodawca zgłosił zmiany do umowy, poprzez wskazanie jednorazowych terminów w soboty.
Okazuje się, że godziny otwarcia są zupełnie nieistotnym wątkiem. Do tej pory myśleliśmy, że częścią obowiązków NFZ jest określanie jakie są potrzebny zdrowotne Polaków i takie dysponowanie środkami (czyli zawieranie takich kontraktów), żeby jak najefektywniej je zaspokoić. Okazuje się, że w województwie Lubelskim działa to trochę inaczej - to świadczeniodawcy informują NFZ, że mają dużo chętnych pacjentów i chcieliby jeszcze sobie w weekendy dorobić. Fundusz to przyklepuje nie dostrzegając jak nie w porządku to wygląda i tego, że z takim podejściem powoli staje się zbyteczny. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz